• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ไทยครองแชมป์ส่งออกทุเรียนโลก 4 เดือน 2563 ยอดพุ่ง 30%

ประชาชาติธุรกิจ 28 พ.ค. 2563 อ่าน [35]

...
พาณิชย์ เผย ทุเรียนไทย ทำยอดส่งออกตลาดแดนมังกร 4 เดือนแรกปี 2563 พุ่ง 78% ดันยอดส่งออกรวมโต 30% ครองแชมป์ผู้ส่งออกทุเรียนอันดับ 1 ของโลก นำหน้าฮ่องกงและมาเลเซียหลายเท่าตัว

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยภายหลังติดตามสถิติการค้าระหว่างประเทศ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม – เมษายน) ว่า การส่งออกทุเรียนสดของไทยขยายตัวได้อย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะในตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย (สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 72) ที่มีการบริโภคสูงแม้อยู่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการส่งออกในช่วงดังกล่าว ขยายตัวถึงร้อยละ 78 คิดเป็นมูลค่าส่งออก 567 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ยอดส่งออกทุเรียนสู่ตลาดโลกในภาพรวมขยายตัวร้อยละ 30 มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 788 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยยังเป็นแชมป์ผู้ส่งออกทุเรียนอันดับที่ 1 ของโลก นำหน้าฮ่องกงและมาเลเซียหลายเท่าตัว

ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) มีส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้การส่งออกทุเรียนของไทยเติบโต เพราะช่วยขจัดอุปสรรคภาษีนำเข้าในประเทศคู่ค้า ทำให้ทุเรียนไทยมีโอกาสส่งออกและแข่งขันมากขึ้น ปัจจุบันทุเรียนไทยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าใน 16 ประเทศคู่เอฟทีเอ ได้แก่ จีน ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา ฟิลิปปินส์ บรูไน อินเดีย ชิลี และเปรู เหลือเพียง 2 ประเทศ คือ มาเลเซียและเกาหลีใต้ ที่ยังเก็บภาษีนำเข้าทุเรียนจากไทยอยู่ ทำให้ในปี 2562 ไทยมีมูลค่าส่งออกทุเรียนสดสู่ตลาดโลกรวม 1,465 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน อาเซียน และฮ่องกง โดยการส่งออกทุเรียนไปยังสามตลาดหลักนี้ มีสัดส่วนรวมกันสูงถึงร้อยละ 98 ของการส่งออกทุเรียนของไทยทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกทุเรียนไทยในปี 2562 กับปีที่ความตกลงเอฟทีเอแต่ละฉบับมีผลใช้บังคับ พบว่า มูลค่าการส่งออกไปตลาดหลักที่เป็นคู่เอฟทีเอเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะตลาดจีน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 2,832,366 เมื่อเทียบกับปี 2545 ซึ่งเป็นปีก่อนที่จีนจะยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าทุเรียนจากไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน สอดคล้องกับสถิติการใช้สิทธิประโยชน์จากเอฟทีเอ ที่พบว่าทุเรียนมีการขอใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกสูงมากเป็นอันดับต้น

ผู้ประกอบการอาจเพิ่มผลิตภัณฑ์เป็นทุเรียนแปรรูป เช่น ทุเรียนทอด และทุเรียนอบแห้ง เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์กระแสความนิยมอาหารแห้งที่เก็บรักษาได้นาน ทั้งนี้ แม้ว่าในภาพรวมการส่งออกทุเรียนสดไทยจะไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 แต่ผู้ประกอบการควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับผลกระทบต่อการผลิตในด้านอื่นๆ อาทิ การขนส่งสินค้า การขาดแคลนแรงงาน และความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์