• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

กิจกรรม พัฒนายกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้ ???สมัครด่วน ตั้งแต่วันนี้ - 19 พ.ค. 63

ประชาชาติธุรกิจ 7 พ.ค. 2563 อ่าน [24]

...


?? ประชาสัมพันธ์ !! กิจกรรม พัฒนายกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้ ???สมัครด่วน ตั้งแต่วันนี้ - 19 พ.ค. 63 เท่านั้น???

??เป้าหมาย : ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคที่จดทะเบียนนิติบุคคล และยังไม่ผ่านการพัฒนาเป็นร้านค้าต้นแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

??สิทธิพิเศษ : 

??ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของกรม

 ??สร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

 ??ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งทุนและบริการทางการเงินจากธนาคารชั้นนำที่ร่วมโครงการ

??ประโยชน์ที่จะได้รับ :

??เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้

??เพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากการสนับสนุนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

??ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

????สอบถามเพิ่มเติม : 

เจ้าของโครงการ : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

ที่ปรึกษา : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร 085-482-8873

อีเมล dbd.trade2020@gmail.com  (คุณพัชรินทร์ อินทรักษา , คุณวรศุลี ไกยวงศ์)

จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์