• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

กกร.ชี้จีดีพีปี63 ติดลบ 5.0% ถึง 3.0% ส่งออกหด 10% ดึงประธานสภาเกษตรฯ ศึกษา CPTPP

ประชาชาติธุรกิจ 7 พ.ค. 2563 อ่าน [20]

...
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กล่าวภายหลังการประชุม ว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งในไทยและต่างประเทศ ฉุดเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ทุกด้าน และในช่วงไตรมาสที่ 2 การแพร่ระบาดยิ่งรุนแรงสะท้อนภาพการหดตัวที่ลึกขึ้น ผลกระทบขยายเป็นวงกว้างทั้งในภาคบริการ ภาคการผลิต รวมทั้งการจ้างงานและกำลังซื้อของประชาชน

แต่ด้วยมาตรการรัฐที่ออกมาเยียวยา และทยอยผ่อนปรนให้กิจการบางประเภทกลับมาเปิดให้บริการ แต่หลายประเทศสถานการณ์ยังไม่ยุติ ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะอยู่ในภาวะถดถอยในปี 2563 ซึ่งจะเป็นแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อการส่งออกและภาคการผลิตในไทย จึงประเมินว่าทั้งปี 2563 GDP ไทยจะอยู่ที่ -5.0% ถึง -3.0% จากเดือน มี.ค. ที่ยังคงคาดการณ์ว่าจะโตได้ 1.5-2%

ขณะที่การส่งออกอาจจะหดตัว -10.0% ถึง -5.0% จากเดิมคาด -2 ถึง 0% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในกรอบ -1.5% ถึง 0.0% จากเดิม 0.8-1.5%

นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงประเด็นของ CPTPP ที่ กกร. มีความเห็นว่า ขอให้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยให้มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในเนื้อหา และจุดยืนในการเจรจาครั้งนี้ ว่าประเทศจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง เพื่อจะได้เสนอข้อมูลให้ภาครัฐได้ทราบจุดยืนที่ชัดเจนมากขึ้น

โดย กกร. มีคณะทำงานที่มาจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่จะประชุมเพื่อหาข้อสรุปในประเด็นด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ CPTPP ภายใน 1 เดือน

โดยจะเชิญนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมคณะหารือด้วยเช่นกัน และเพื่อช่วยเกษตรของไทย กกร. สนับสนุนให้ภาคเอกชนจะรับซื้อสินค้าเกษตร ได้แก่ ผัก ผลไม้ต่างๆ ที่ไม่สามารถส่งออกได้ เช่นกัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์