• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ตรวจติดตาม “โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน” และติดตามผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 29 เม.ย. 2563 อ่าน [11]

...
     วันที่ 28 เมษายน 2563 นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง และนายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง ในนามศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง  และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดตรัง ตรวจติดตามโครงการ “พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน”  ณ ห้างโมเดิร์นเทรดจังหวัดตรัง ที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์

     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจังหวัดตรัง มีห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง และห้างแม็คโคร สาขาตรัง สินค้าที่ร่วมรายการแบ่งเป็น 6 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย 1) หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 2) อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง 3) ซอสปรุงรส 4) ของใช้ในชีวิตประจำวัน 5) ของใช้ชำระร่างกาย และ 6) ผลิตภัณฑ์ซักล้าง โดยลดราคาขายปลีกตั้งแต่ 5-58% เริ่มลดราคาตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563

     ขณะเดียวกัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ติดตามผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19  ณ ห้างโมเดิร์นเทรด จังหวัดตรัง เพื่อหาแนวทางในการวางกรอบกำหนดการผ่อนปรน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของทุกภาคส่วนและให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนได้ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันที่ดีของจังหวัดตรัง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์