• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Markething ปีงบประมาณ 2563

สสว 24 เม.ย. 2563 อ่าน [26]

...
 

เกี่ยวกับโครงการ

Untitled-1

       1 ใน 12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจ คือการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยการส่งเสริมแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าถึงตลาด
       สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ตั้งแต่ปี 2560-2562 เพื่อสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ผลการดำเนินงานในปี 2560-2661 มีผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์จำนวนกว่า 165,000 ราย ถ่ายถาพสินค้าและจัดทำเนื้อหาสินค้ากว่า 300,000 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้กว่า 24,000 ราย

และสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการกว่า 450 ล้านบาท จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าผู้ประกอบการสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ แต่มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากจำนวนคู่แข่งที่มีจำนวนมาก สินค้าไม่มีมาตรฐาน ผู้ซื้อไม่รู้จักสินค้า หรือสินค้ายังไม่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า

      ในปัจจุบัน สังคมออนไลน์ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การเข้าถึงธุรกิจออนไลน์ เป็นไปได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็วขึ้น และประเมินผลได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการสร้างผลงานผ่านสื่อออนไลน์เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้นด้วย “ผู้ที่ปรับตัวได้ดี และแข็งแกร่งกว่าเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอดได้” จะเห็นได้ว่า หลายๆ ผู้ประกอบการเริ่มตระหนัก และตื่นตัวต่อ Digital Marketing ทั้งนี้จากการเปลี่ยนไปของเทคโนโลยี สังคม ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ทำให้วิธีการที่จะทำธุรกิจกับลูกค้า และรูปแบบของสื่อก็ควรจะปรับเปลี่ยนเพื่อตามให้ทันเทคโนโลยี และพฤติกรรมของลูกค้าด้วย เพื่อให้การทำธุรกิจสามารถขยายตัว เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายสำคัญในการทำกำไรให้กับธุรกิจ 

      การทำ Digital Marketing นั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่โฆษณาปล่อยไว้บนโลกออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ต่างๆ ให้กับลูกค้าด้วย สาเหตุสำคัญที่ SME จำเป็นต้องปรับตัวมาใช้ Digital Marketing คือ 1. สร้างความรวดเร็วในการสื่อสารกับลูกค้า 2. การเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นแล้ว และทุกคนให้ความสนใจ 3. เปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด 4. โอกาสในการลดค่าใช้จ่ายลงได้

      ดังนั้น สสว. จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 นอกเหนือจากการให้ความรู้ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพสินค้า การเปิดร้านค้าออนไลน์บน Platform (E-market place) และช่องทาง’ต่างๆ แล้ว ยังได้นำหลักการ Digital Marketing มาปรับใช้ ให้ตรงกับศักยภาพของผู้ประกอบการ และศักยภาพของสินค้า ให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing และการให้คำปรึกษา ในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมกับสินค้า รวมถึง การวางแผนกลยุทธ์ ด้วย Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครที่เว็บไซต์ 
https://www.smeonline.info/


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์