• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว” ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 5 ก.ค. 2561 อ่าน [81]

...

                 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว” ระดับจังหวัด จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม หยงหลิง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยนายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว” ระดับจังหวัด จังหวัดตรัง มีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนายกระดับร้านอาหารหนูณิชย์ และส่งเสริมการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาไม่เกิน 25-35 บาท/จาน/ชาม ให้ได้รับความนิยมมากขึ้น

              จังหวัดตรัง มีร้านอาหารหนูณิชย์ที่ได้รับการจัดระดับดีมาก (เกรด A) ทั้งหมด 4 ร้าน คือ               

1.ร้านครัวมีสุข 

2.ร้านครัวคุณต้อยชาพะยอม                   

3.ร้านครัวคุณปุ้ม 

4. ร้านข้าวแกงป้าจิ๋ม                         

            ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้เป็นร้านหนูณิชย์ติดดาว  เบื้องต้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ร้านอาหารหนูณิชย์ทั้ง 4 ร้าน เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาและคณะกรรมการฯ ได้ออกตรวจร้านอาหารทั้ง 4 ร้านแล้วพบว่าทุกร้านให้ความร่วมมือที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของร้านอาหารหนูณิชย์ติดดาว ซึ่งจะได้ประกาศให้เป็นร้านอาหารหนูณิชย์ติดดาวต่อไป 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์