• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สิ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 20 มี.ค. 2563 อ่าน [46]

...
วันที่ 17-19 มีนาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กอ.รมน.จังหวัดตรัง กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เนื่องจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวาง ทั้งต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และผู้บริโภคที่ได้รับสินค้าไม่มีคุณภาพ รวมถึงสร้างความเสียหายต่อการค้า
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน สาขาตรัง ห้างบิ๊กซี สาขาตรัง และตลาดชินตา อำเภอเมืองตรัง ในการร่วมรณรงค์ไม่จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสร้างความตระหนักว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายโอกาสและอาชีพของนักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์ และผู้ค้าขายโดยสุจริต ตลอดจนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ผู้ขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญายังมีความผิดตามกฎหมาย เช่น ขายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น จำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้า จำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์