• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

แบบสอบถามผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 13 มี.ค. 2563 อ่าน [263]

...
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19)  


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง มีความห่วงใยและใส่ใจสถานการณ์ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในจังหวัดตรังเป็นอย่างยิ่ง ?? จึงขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว  ตามลิงค์ >>  https://bit.ly/3aGqK16
 
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทาง มาตรการ ในการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
- หากผู้ประกอบท่านใดมีความประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถจัดส่งในรูปแบบเอกสาร หรือ ติดต่อโดยตรง ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง โทร. (075) 218215 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์