• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 1/2561

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 15 มิ.ย. 2561 อ่าน [64]

...

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องประชุมหยงหลิง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีนายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจงหวัดตรังเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดจังหวัดตรัง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เกษตรจังหวัดตรัง อุตสหกรรมจังหวัดตรัง สหกรณ์จังหวัดตรัง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง การประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาแผนบริหารจัดการผลไม้จังหวัดตรัง ปี 2561 ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ที่กำลังจะออกสู่ตลาด ทั้งด้านปริมาณและราคา 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์