• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

“โครงการส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT”

ประชาชาติธุรกิจ 28 ก.พ. 2563 อ่าน [68]

...

“โครงการส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT”

  
วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์  2563  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจร้านอาหารในจังหวัดตรัง ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ร้านอาหาร Thai SELECT ได้แก่

Ø   รสชาติอาหาร  Ø   รายการอาหาร
Ø   วัตถุดิบ Ø   การตกแต่งร้านภายนอก/ภายในและ      
     บรรยากาศร้าน
Ø   สุขอนามัย Ø   การบริการ

เพื่อเชิญชวนร้านอาหารไทยในจังหวัดตรัง สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการร้านอาหารไทยในประเทศ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT  สร้างการจดจำแก่ผู้บริโภค สร้างความน่าเชื่อถือในมาตรฐานร้านอาหารไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และนำไปสู่การขยายโอกาสและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์