• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 12 มิ.ย. 2561 อ่าน [81]

...

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งจาวแวนนาไม ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานประมงจังหวัดตรัง สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง

    ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง และห้างบิ๊กซี สาขาตรัง ณ บริเวณลานหน้าห้างบิ๊กซีสาขาตรัง าภยในงานมีกิจกรรมจำหน่ายกุ้งสด พร้ามบริการปรุงสุกฟรี โดยกุ่งที่นำมาจำหน่ายเป็นผลผลิตของเกษตรกรซึ่งเป็นของสมาชิกสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง และชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งของประชาชน บรรเทาปัญหาด้านปริมาณและราคา เเละเพิ่มช่องทางการจำหน่ายกุ้งให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง ซึ่งประชาชนให้ความสนในเจ้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์