• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ประชุมเสวนา “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาศักยภาพการผลิตพริกไทยปะเหลียน”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 21 ก.พ. 2563 อ่าน [62]

...

     วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานการประชุมเสวนา “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาศักยภาพการผลิตพริกไทยปะเหลียน” โดยนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยปะเหลียน ร่วมประชุมเสวนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพพริกไทยปะเหลียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI)  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรตรัง ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

    ซึ่งพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้ชี้แจงผลจากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจตรงกัน และเป็นการเตรียมความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร เพื่อยกระดับสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตจังหวัดตรัง สร้างโอกาสทางการค้าสินค้าชุมชน นำมาซึ่งความเข้มแข็งและยั่งยืนของจังหวัดตรังในภาพรวม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์