• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดตรังที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 19 ก.พ. 2563 อ่าน [452]

...

อเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดตรัง ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในจังหวัดสงขลาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ "อาหารไทยต้อง Thai SELECT" ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่รับรองร้านอาหารไทยที่มีวิธีการปรุงและรสชาติที่บ่งบอกอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อยกระดับร้านอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้นโดยจะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของรายการอาหารทั้งหมด มีการตกแต่งบรรยากาศร้านอาหารแบบไทยหรือส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทย ใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารไทย มีการปรุงอาหารไทยได้ตามมาตรฐานอาหารไทยตามแบบวิธีการปรุงอาหารไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารไทย แต่ไม่ใช่การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ เนื่องจากมีหน่วยงานสาธารณสุขดำเนินการอยู่แล้ว ร้านอาหารมีการเปิดบริการแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 075218215ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์