• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือก...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 18 ก.พ. 2563 อ่าน [126]

...
ขอเลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมค้าประชารัฐชุมชน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์