• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งประชาชนจะเลือกซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารรวมถึงขอ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 29 ม.ค. 2563 อ่าน [86]

...
วันที่ 22 มกราคม 2563 นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งประชาชนจะเลือกซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารรวมถึงของเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ณ ตลาดสดเทศบาลนครตรัง และร้านค้าใกล้เคียง จากการตรวจสอบพบว่า ราคาวัตถุดิบและของเซ่นไหว้ส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว สินค้ามีเพียงพอต่อการบริโภค ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภค และเป็นการป้องปรามผู้ประกอบการมิให้ฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควร ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายไม่ตรงกับราคาที่แสดงไว้ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์