• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับโครงการอบรม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 29 ม.ค. 2563 อ่าน [85]

...
วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับโครงการอบรมพัฒนา ร้านค้าปลีกสู่การเป็น Smart โชวห่วย ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมและให้คำแนะนำแนวทางการเชื่อมโยงส่งเสริมสินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน.

การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านธงฟ้าฯ พบปะเจรจาสั่งซื้อสินค้าในราคาคืนกำไรสู่บ้านเกิดกับผู้ผลิตสินค้าชุมชนโดยตรง อาทิ อาหารทะเลแปรรูป ผักปลอดสารพิษ ข้าวสารพันธุ์พื้นเมือง (เบายอดม่วง) และผลิตภัณฑ์จากโรงงาน เช่น ปลากระป๋องตราทองคำ ผงหมักปรุงรส ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมงานเป็น อย่างมาก อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ร้านธงฟ้าฯ และผู้ผลิตสินค้าชุมชน ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์