• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์จังหวัดตรังร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาร้านค้าปลีกสู่การเป็น Smart โชวห่วย”

28 ม.ค. 2563 อ่าน [72]

...

     วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาร้านค้าปลีกสู่การเป็น Smart โชวห่วย” ณ ห้องธนารมย์ 2 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจิรญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

    การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากร้านโชวห่วยในเขตจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีวิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจากสถาบันนวัตกรรมธุรกิจการค้าเสรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มาให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชี การใช้เทคโนโลยีเพื่อคำนวณการเสียภาษีเงินได้ การปรับภาพลักษณ์และบริหารจัดการร้านค้าปลีกยุคใหม่ มีผู้ประกอบการร้านโชวห่วยเข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้น 114 ราย ซึ่งสามารถนำความรู้เรื่องบัญชีและภาษีเงินได้สำหรับร้านค้าโชวห่วยและการพลิกโฉมโชวห่วยด้วยเทคโนโลยีไปใช้ในการปรับปรุงร้านของตนเองได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์