• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ตรัง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ จ.ตรัง จัดคาราวานส่งมอบสับปะรดจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดตรัง ซื้อจำนวน 3,500 กิโลกรัม สร้างความดีใจให้กับเจ้าของไร่สับปะรดเป็นอย่างมาก

ประชาชาติธุรกิจ 31 พ.ค. 2561 อ่าน [72]

...
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดคาราวานส่งมอบสับปะรดจาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดตรัง ซื้อจำนวน 3,500 กิโลกรัม สร้างความดีใจให้กับเจ้าของไร่สับปะรดเป็นอย่างมาก
ที่บริษัท วู้ดเวอร์ค เลขที่ 105 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด พันเอก พิชิต โชติช่วง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยอด จังหวัดตรัง รับมอบสับปะรดจาก นายปทุม ธรรมเนียม อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 147 หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ทั้งนี้ ในปัจจุบันสถานการณ์ราคาสับปะรดตกต่ำ เนื่องจากต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อ และสต๊อกของแต่ละโรงงานมีจำนวนสูง ยังไม่สามารถระบายได้ ทำให้โรงงานไม่สามารถรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้ในปริมาณมาก ประกอบกับช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 จะมีผลผลิตออกมามาก ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกสับปะรดมากของประเทศ ได้รับผลกระทบจำหน่ายผลผลิตไม่ได้ราคา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำและไม่มีตลาดรองรับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดโครงการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และผู้สนใจสั่งซื้อสับปะรด ในราคากิโลกรัมละ 7.30 บาท ปรากฏว่ามีผู้สนใจสั่งซื้อในเบื้องต้นจำนวน 1 คันรถบรรทุก ปริมาณ 3,500 กิโลกรัม
ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง ประสานทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ในการจัดรถส่งมอบสับปะรดแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจสั่งซื้อจำนวน 4 ราย ดังนี้ บริษัท ชูศักดิ์รัษฎาพาราวู้ด เลขที่ 93 หมู่ที่ 13 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จำนวน 500 กิโลกรัม บริษัท วู้ดเวอร์ค เลขที่ 105 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างล่าน อำเภอห้วยยอด จำนวน 1,000 กิโลกรัม บริษัททิพย์เมธา เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จำนวน 1,000 กิโลกรัม และร้านเค้กกนิษฐา เลขที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จำนวน 1,000 กิโลกรัม ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้แจ้งทุกอำเภอให้ช่วยสนับสนุนการสั่งซื้อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
ทั้งนี้ พันเอก พิชิต โชติช่วง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง กล่าวว่า ทางรัฐบาลโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ได้ขอความร่วมมือจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแต่ละจังหวัด ประสานความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่ช่วยซื้อสับปะรดจากเกษตรกร เนื่องจากขณะนี้มีราคาตกต่ำจากปัญหาผลผลิตล้นตลาด ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง จึงได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ในการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการซื้อสับปะรดจากเกษตร โดยประสานงานได้จำนวน 4 ราย รับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรจำนวน 3,500 ตัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการช่วยเหลือเกษตรกร
ทางด้าน นายปทุม ธรรมเนียม เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือ หลังจากได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสับปะรดราคาตกต่ำ จำหน่ายหน้าโรงงาน กิโลกรัมละ 2 บาทกว่า ในขณะที่ต้นทุน อยู่ที่ 4 บาทกว่า จึงทำให้ประสบปัญหาการขาดทุน ซึ่งโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังได้รับความเดือดร้อนได้สร้างความดีใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์