• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดการค้าท้องถิ่นสู่ตลาดสากล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 11 ก.ค. 2562 อ่าน [88]

...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอตัวแทนภาคเอกชน และสื่อมวลชน ศึกษาดูงานกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดการค้าท้องถิ่นสู่ตลาดสากล ณ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ตามโครงการยกระดับสินค้าศักยภาพและพัฒนาผู้นำนักการค้าจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและธุรกิจบริการชุมชนที่มีศักยภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยนวัตกรรมตามหลักการอุปสงค์นำการค้า เพื่อสร้างนักการค้าในแต่ละอำเภอ โดยมีนายอำเภอซึ่งเป็นผู้กำหนดแผนพัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการในอำเภอเป็นกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อต่อยอดการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการได้ตรงตามความต้องการของตลาด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

รายละเอียด.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์