• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สรุปภาวะการส่งออก – นำเข้า สินค้าผ่านด่านศุลกากรกันตัง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 7 ม.ค. 2563 อ่าน [86]

...
สรุปภาวะการส่งออก – นำเข้า สินค้าผ่านด่านศุลกากรกันตัง    
ประจำเดือน ธันวาคม 2562 
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนธันวาคม ปี 2562.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์