• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้า SMEs OTOP และบริการในท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด "เพิ่มมูลค่า ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 24 พ.ค. 2561 อ่าน [79]

...

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้า SMEs OTOP และบริการในท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด "เพิ่มมูลค่า ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน" ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าอบรมจากทั้งจังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ จำนวน 161 ราย จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 120 ราย โดยแบ่งกลุ่ม Workshop พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจักสาน จำนวน 96 คน เช่น จักสานก้านจาก จักสานกาบกล้วย กลุ่มผ้าพื้นเมือง จำนวน 42 คน เช่น ผ้าทอ ผ้าบาติก ผ้าเพ้นท์ และกลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และอื่นๆ จำนวน 23 คน โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ 4 ท่าน ได้แก่ นายกรกต อารมย์ดี นักออกแบบมือหนึ่งของประเทศไทย นายศุภชัย แกล้วทนงค์ เจ้าของบริษัท นักคิด จำกัด นางสาวอัจฉริยา ทองดี นักออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ บริษัท เท็กที จำกัด และนายนรากร สีอินสุต คาดว่าหลังจากผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีรูปแบบโดดเด่น ทันสมัย และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ตามแนวโน้มความต้องการซื้อของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์