• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนงานโครงการด้านการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนและผู้นำชุมชน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 26 ธ.ค. 2562 อ่าน [288]

...

วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม  2562  นางรวีพรรณ  ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางวิชญานี  คงผอม       ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด  ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนงานโครงการด้านการท่องเที่ยวชุมชนกับผู้นำชุมชน ณ บ้านเขาหลัก และบ้านนาหมื่นศรี  โดยมีหน่วยงานที่ร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง สำนักงานชลประทานจังหวัด  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อดูความพร้อมของชุมชนในด้านต่างๆ สิ่งที่ขาด สิ่งที่ต้องการ ตลอดจนความพร้อมของผู้นำชุมชน ในการนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำแผนงานโครงการด้านการท่องเที่ยวชุมชน ตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์