• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดการอบรมนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ประชาชาติธุรกิจ 22 พ.ค. 2561 อ่าน [75]

...

(22 พ.ค.) เวลา 09.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง

กรมการจัดหางานได้กำหนดให้จัดโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดถึงสภาพการจ้างงาน ซึ่งจะส่งผลทำให้ลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งการถูกล่อลวงการบังคับใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับเป้าหมาย แผนการที่กำหนดไว้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังจึงได้จัดอบรมนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว และแรงงานต่างด้าว จำนวน 100 คน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์