• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง ออกตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 13 ธ.ค. 2562 อ่าน [137]

...
วันนี้ 13 ธันวาคม 2562 นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย                  นางรวีพรรณ  ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง            และสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญ                      ในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ห้างค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่จังหวัดตรัง จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2562                  เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย โดยมีการแสดงรายละเอียดของสินค้าที่นำมา              จัดรวมกันในกระเช้าของขวัญ ซึ่งมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (Font) ตั้งแต่ขนาด 16 พอยต์ขึ้นไป ตามที่กำหนด
            นอกจากนี้ ได้กำชับไม่ให้ผู้ประกอบการนำสินค้าใกล้หมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือสินค้าเสื่อมคุณภาพ              มาจัดลงในกระเช้าของขวัญ หากพบว่าไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนการจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่าย ต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์