• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 13 ธ.ค. 2562 อ่าน [65]

...
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและค่าบริการของผู้ประกอบการบริเวณสถานีรถไฟตรัง สถานีขนส่งและร้านจำหน่ายของฝาก พร้อมพบปะหารือนายวีรพันธ์ ดำรงวีระวิทย์ นายสถานีรถไฟตรัง และนางสาวนิตยา จันทร์แก้ว นายสถานีเดินรถตรัง เพื่อขอความร่วมมือกำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าายสินค้าและค่าบริการรถตุ๊กตุ๊ก และรถรับส่งผู้โดยสาร ในช่วงเทศกาลปีใหม่  เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคที่เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวต่างจังหวัด จากการตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการถูกต้องชัดเจน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์