• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์จังหวัดตรัง ประชุมร้านค้าธงฟ้าต้นแบบ จังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 13 ธ.ค. 2562 อ่าน [91]

...
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรั งเป็นประธานประชุม 20 ร้านธงฟ้าต้นแบับ จังหวัดตรัง แลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการบริหารจัดการ เชื่อมโยงเครือข่าย พร้อมทั้งรับฟคังความคิดเห็นและข้อเสนอจากร้านธงฟ้าต้นแบบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ร้านค้าปลีกรายย่อยในชุมชน มีความเข้มเเข็ง สามารถเข้าถึงโอกาสและแข่งขันได้เทียบเคียงกับร้านสะดวกซื้อทั่วไป โดยเน้นการพัฒนาและต่อยอด ให้เป็นร้านค้าที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์