• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “ZeroTolerance คนไทยไม่ทนต่อการท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 9 ธ.ค. 2562 อ่าน [72]

...
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2562        นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์   จังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ      และพนักงาน สำนักงานพาณิชย์    จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “ZeroTolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์     ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานภายในงานมีกิจกรรมแปลอักษร     ต้านโกงโดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ นักศึกษาจำนวน 500 คน และกิจกรรม      เก็บขยะเพื่อปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะ ณ บริเวณชายหาด    ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา     จังหวัดตรังวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2562        นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์   จังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ      และพนักงาน สำนักงานพาณิชย์    จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “ZeroTolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์     ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานภายในงานมีกิจกรรมแปลอักษร     ต้านโกงโดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ นักศึกษาจำนวน 500 คน และกิจกรรม      เก็บขยะเพื่อปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะ ณ บริเวณชายหาด    ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา     จังหวัดตรัง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์