• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

รับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)

http://recc.erc.or.th/ 9 พ.ค. 2561 อ่าน [77]

...

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะเปิดรับสมัครผู้แทนผู้ใช้พลังงาน เข้าเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต เพื่อเป็นกลไกดำเนินงานในการคุมครองผู้ใช้พลังงานให้กับคณะกรรมการกับกับกิจการพลังงาน ซึ่งมีอำนวจหน้าที่ตามมาตรา 99 แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

     ในการนี้ สำนักงาน กกพ. จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร คพข เพื่อผู้ใช้พลังงานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และบัญชีสัดส่วน ของแต่ละจังหวัด รวมมทั้งดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://recc.erc.or.th/Documents/recc61/Announcement.pdf และส่งใบสมัครทางไปรษณีลงทะเบรยนตอบรับมาที่ตู้ ปณ.1183 รามคำแหง กทม 10241 ระหว่างใันที่ 23 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2561 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์