• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

กระทรวงพาณชย์จัดติวเข้มร้านค้าธงฟ้าประชารัฐยกระดับเป็นโชห่วยไฮบริด

กระทรวงพาณิชย์ 9 พ.ค. 2561 อ่าน [66]

...

      กระทรวงพาณิชย์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพแก่เจ้าของร้านค้าหรือผู้แทนนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 30,000 ราย เพื่อพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้มีความรู่ ความเข้าใจการการทำธุรกิจและสามารถพัฒนาจนเป็นโชห่วยมืออาชีพ หรือร้าน โชห่วยไฮบริดได้ในอนาคต โดยจะเริ่มดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2561

     กระทรวงพาณิชย์ จะร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน สำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ร้านค้าส่ง และภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ และสถานบันการศึกษาที่จัดทำหลักสูตรและจัดหาวิทยากรเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้ความรู้ ทั้งการสอนเทคนิคการทำธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการร้าน การวางแผนซื้อ - ขาย การบริการจัดการคลังสินค้า จัดการขนส่งและกระจายสินค้า การบริหารการเงิน การจัดทำบัญชีรายราบรายจ่ายอย่างง่าย การวางแฟนด้านภาษีอากร การเชื่อมโยง การรวบรวม และกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น โดยในช่วงแรกจะมีการติดตามเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจนกว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างเข้มแข็ง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์