• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

กระทรวงพาณิชย์มอบนโยบายการทำงานให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 18 กลุ่มจัหวัด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล

กระทรวงพาณิชย์ 9 พ.ค. 2561 อ่าน [63]

...

กระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายในการทำงานให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล โดยเน้นให้พาณิชย์จังหวัดเป็นตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดที่ตนเองดูแล และช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ทั้งการช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร การพัฒนาช่องทางการจำหน่านสินค้าให้กับผู้ประกอบการชุมชน สินค้าเกษตร OTOP และสินค้า GI การดูแลค่าครองชีพ การขับเคลื่อนการค้าชายแดน การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และการยกระดับการทำงานในการให้บริการประชาชยนและภาคธุรกิจ โดยในส่วนของการสร้างความเจ้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ได้ขอให้ช่วยยกระดับให้กับเกษตรกร ติดตามสถานนการณ์สินค้าเกษตรและคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าตามช่วงฤดูการผลิตดำลังจะออกสู่ตลาด ทั้งในด้านราคาสินค้า และช่องทางการตลาด และการส้รางมูลค่าเพิ่ม ร่วมถึงการพัฒนาช่องทางตลาดเพื่อยกระดับการค้าสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน เช่น การขายผ่านทาง E-commerce โดยการช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มเกษตกรเข้าถึงตลาดจีนได้มากขึ้นผ่านทางอลีบาบา 

     สำหรับการดูแลค่าครองชีพ ได้กำชับให้มีการกำกับติดตามลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์กราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด และกาหพบรายการใดมีราคาที่ปรับขึ้นลงอย่างผิดปรกติอย่างไม่เป็นธรรม ให้รีบเข้าไปดูแล 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์