• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการค้า ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ปี 2561 ของกระทรวงพาณิชย์ ณ ตลาดประชารัฐต้องชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 26 เม.ย. 2561 อ่าน [69]

...

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการค้า ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ปี 2561 ของกระทรวงพาณิชย์ ณ  ตลาดประชารัฐต้องชม “หลาดต้นน้ำลำขนุน” ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยมีพาณิชย์จังหวัดตรัง นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้ค้าในตลาดประชารัฐต้องชม ได้รับความรู้ในเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน บัญชีรายรับ-รายจ่าย  การประกอบอาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทักษะการเป็นนักขายที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นตลาดต้องชมที่จำหน่ายสินค้ามีคุณภาพ ตามเอกลักษณ์พาณิชย์ คือ น้ำหนักเที่ยงตรง ราคาเป็นธรรม ปิดป้ายแสดงราคา และมีอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งในวันนี้มีผู้ค้าในตลาดเข้าร่วมจำนวน 70 ราย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์