• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจสอบผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 11 เม.ย. 2561 อ่าน [53]

...

เมื่อวันที่ 9 - 10 เมษายน 2560 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกันสถานีขนส่งจังหวัดตรัง และสถานีรถไฟจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค การรับฝากสิ่งของบริเวรสถานีขนส่งจังหวัดตรัง สถานีรถไฟตรัง และสาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดตรัง ในเขตพื้นที่อำเภอนาโยง อำเภอห้วยยอด อำเภอเมืองตรัง และอำเภอสิเกา เพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อส้นค้าและบริการในช่วงเทศกาลสางกรานต์ 2561 

ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาจำน่ายสินค้า และบริการชัดเจน และไม่พบพฤติกรรมการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ หรือเอารัดเอาเปรียบผู้บริโคภแต่อย่างใด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์และแจกประกาศจังหวัดตรัง เรื่อให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ และห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับทราบ และหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 156 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง โทร 075-223076 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์