• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรังขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

ประชาชาติ 10 เม.ย. 2561 อ่าน [62]

...

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังร่วมกับวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง ได้กำหนดจัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ

          ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี มีโอกาสร่วมบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศล และนำแนวคิดจากเนื้อหาของมหาชาติเวสสันดรชาดกมาปฏิบัติเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์