• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

โอกาสใหม่. เพื่อการเติบโต. ของธุรกิจไทย. ในต่าง แดน MFA CEO. FORUM. WITH. AMATA.

http://globthailand.com/homepage/ 5 เม.ย. 2561 อ่าน [69]

...

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นหน่วยประสานงานหลักของกระทรวง การต่างประเทศและรัฐบาลในการดําเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศทางด้าน เศรษฐกิจ โดยมีภารกิจหลักในการประสานข้อมูล ติดตามพัฒนาการ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของภาคเอกชนไทย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จึงมีภารกิจในการติดตาม ศึกษา ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ การค้า การเงิน/การคลังของโลก ตลอดจนรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจและโอกาสทางการค้า การลงทุนในต่างประเทศ ให้แก่ภาคเอกชนไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ภาคธุรกิจไทยได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยและสามารถปรับตัวให้เท่าทัน พัฒนาการทางเศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ขอเชิญร่วมสนุก!! รับของรางวัลปฏิทินจาก globthailand #globthailand เพียงกดไลค์ กดแชร์ บทความภายในเพจ globthailand หรือ www.globthailand.com โดยตั้งค่าโพสต์เป็น Public พร้อมใส่ #globthailand และที่อยู่จัดส่งมาใน inbox ของเพจ เพียง 20 ท่านแรกเท่านั้น !!! ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้ทาง www.mfa.go.th/business และข้อมูลโอกาสทางธุรกิจ ในต่างประเทศทางเว็บไซต์ www.globthailand.com

เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ : http://globthailand.com/InterEcon/InterEcon02.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์