• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจสอบสตอกน้ำมันปาล์ม คงเหลือประจำเดือนมีนาคม 2561

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 29 มี.ค. 2561 อ่าน [61]

...

สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ วันที่ 29 มี.ค.61
1. บจ.พารากอนฯ มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ CPO คงเหลือ 221.93 ตัน
2. บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม  CPO 230.757  ตัน
3. บมจ.ล่ำสูง  CPO 1,373.864 ตัน  CPKO (เมล็ดใน) 704.854 ตัน
4. บจ.โอทาโก้  CPO 303.080 ตัน
5. บจ.พิทักษ์ปาล์มออยล์  CPO  1,320.771  ตัน  CPKO  769.076 ตัน
6. สหกรณ์ไชยภักดี  CPO 118.162 ตัน
สรุป... ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) คงเหลือทั้งสิ้น 3,568.564 ตัน ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา (ก.พ.61)  844.12 ตัน คิดเป็นร้อยละ 19.13
         ปริมาณน้ำมันเมล็ดใน (CPKO) คงเหลือทั้งสิ้น 1,473.930 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา (ก.พ.61) 233.45 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.82

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์