• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

กระทรวงวัฒนธรรม รณรงค์การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 28 มี.ค. 2561 อ่าน [72]

...

สงกรานต์_03202018_134335820.jpg

กระทรวงวัฒนธรรม รณรงค์การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย”

นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 13 - 15 เมษายน 256 เป็นวันสงกรานต์หรืองานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 นั้น เพื่อการเล่นน้ำสงกรานต์และประเพณีสงกรานต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้กำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ซึ่งมีความหมาย คือ
1.สงกรานต์วิถีไทย อนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีสงกรานต์แบบไทยที่ทรงคุณค่า สาระอันดีงาม และเหมาะสม เช่น การเข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม การทำบุญตักบาตร การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และการเล่นน้ำอย่างสุภาพ
2.การใช้น้ำคุ้มค่า เล่นน้ำอย่างเหมาะสม ประหยัด มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย และมีจุดหมายการใช้น้ำที่ชัดเจน เช่น การทรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ทำความสะอาดบ้าน
3.ชีวาปลอดภัย รักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล เคารพกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยจราจร
4. การรณรงค์เล่นน้ำในพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ละเว้นสิ่งอบายมุขและผิดกฎหมาย ไม่แต่งตัววาบหวิว และประพฤติส่อไปทางลามกอนาจาร
นอกจากนี้งานประเพณีสงกรานต์ ถือว่ามีความสำคัญ ทำให้ครอบครัวสมาชิกได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกัน แสดงความกตัญญู ทำให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชน การทำบุญร่วมกัน พบปะสังสรรค์ ร่วมทำกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริง มีการช่วยกันทำความสะอาดวัดวาอาราม สวนสาธารณะ มีการช่วยการทำนุบำรุงศาสนา ทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ฟังเทศน์ สรงน้ำพระ และทำให้ระบบเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวคึกคักจากนานาชาติ ซึ่งนำมาซึ่งรายได้ของประเทศ
จึงขอเชิญชวนให้ประชาชน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย”

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์