• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยบรรเท่าภาระค่าครองชีพ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 26 มี.ค. 2561 อ่าน [65]

...

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยบรรเท่าภาระค่าครองชีพ ให้แก่ประชาชน ณ ดรงเรียนบ้านบ้าหวี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ฺบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชนจังหวัดตรัง (ครั้งที่ 4) โดยมีนาศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยจัดจำหน่านสนิค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพในราคากูกว่าท้องตลาดทัวไป อาทิเช่นไข่ไก่เบอร์ 3 แผงละ 63 บาท น้ำตาลทราย กก.ละ 18 บาท น้ำมันพืช ขวดละ 38 บาท และข้าวสารหอมมะลิถุงละ 5 กก. ถุงละ 95 บาท นอกจากนี้ยังมีการตจัดแสดงสินค้าชุมชน OTOP และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภารรัฐ และเิอกชน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์