• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

เทศบาลนครตรังร่วมกับชุมชนควนขัน เตรียมจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2561 เชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีชักพระเดือน 5 หนึ่งเดียวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ วัดควนขัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 4 เม.ย. 2561 อ่าน [74]

...

นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า เทศบาลนครตรังร่วมกับชุมชนควนขัน เตรียมจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป โดย ประเพณีชักพระ หรือลากพระ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวพุทธภาคใต้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานในช่วงวันแรม 1 ค่ำเดือน 5 ของทุกปี โดยในทุกๆปี เทศบาลนครตรังได้ร่วมกับชุมชนควนขัน จัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน หรือประเพณีลากพระเดือน 5 ที่หลงเหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยขึ้น ทั้งนี้สำหรับความเป็นมาของประเพณีชักพระเมื่อครั้งอดีตนั้น จะมีคณะพุทธบริษัทจากวัดต่างๆ ในจังหวัดตรัง รวมทั้งวัดควนขันร่วมกันชักลากเรือพระไปประดิษฐานไว้กลางทุ่งนา ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 หรือเดือนเมษายน ของทุกปี จากนั้นก็จะทำการแย่งเรือพระ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการชักเย่อ เพื่อนำเรือพระที่ได้ไปประดิษฐานไว้ที่วัดในหมู่บ้านของตน พร้อมบุษบกและเรือพระ หากวัดใดเป็นผู้ชนะก็จะได้เป็นเจ้าภาพในปีต่อไป โดยถือปฏิบัติหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป นับเป็นประเพณีที่ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมด้านความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่น ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้ยั่งยืน สืบทอดเป็นมรดกสู่ชนรุ่นหลัง

สำหรับภายในงาน จัดให้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การตกแต่งเรือพระ พิธีสมโภชเรือพระ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงวงดนตรีของนักเรียนและชุมชน การแสดงมโนราห์ประยุกต์ พิธีทำบุญตักบาตร และการชักพระ โดยในช่วงเย็น วันที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีสมโภชเรือพระวัดควนขัน และพิธีเปิดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน ประจำปี 2561 และช่วงเช้าวันที่ 1 เมษายน เวลา 07.00 น. จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานประเพณีชักพระวัดควนขัน จากนั้น เวลา 08.00 น. ชาวบ้านชุมชนควนขัน และชุมชนใกล้เคียง จะร่วมกันชักเรือพระที่ตกแต่งอย่างสวยงามออกจากวัดควนขัน ไปยังสามแยกทางเข้าชุมชนควนขัน บนถนนสายตรัง-พัทลุง เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนที่เดินทางผ่านไปผ่านมา ได้ร่วมกันสักการะบูชาเรือพระ หลังจากนั้น ในเวลา 18.00 น. ประชาชน ก็จะร่วมใจกันลากเรือพระกลับไปยังวัดควนขัน จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว..

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์