• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ในการดำเนินโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 21 มี.ค. 2561 อ่าน [81]

...

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง      ร่วมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 1      ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา   จังหวัดตรัง ในการดำเนินโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน    ในพิธีเปิดงาน โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นแก่การครองชีพในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป อาทิ ไข่ไก่เบอร์ 3 แผงละ 65 บาท น้ำตาลทราย กก.ละ     18 บาท น้ำมันพืช ขวดละ 38 บาท และข้าวสารหอมมะลิ 5 กก. ถุงละ 95 บาท นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสินค้าชุมชน , OTOP และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด    เป็นจำนวนมาก

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์