• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจสอบสตอกน้ำมันปาล์ม คงเหลือประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 27 ก.พ. 2561 อ่าน [73]

...

สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ วันที่ 27 ก.พ.61
1. บจ.พารากอนฯ มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ CPO คงเหลือ 277.360 ตัน
2. บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม  CPO 292.724  ตัน
3. บมจ.ล่ำสูง  CPO 680.500 ตัน  CPKO (เมล็ดใน) 450.581 ตัน
4. บจ.โอทาโก้  CPO 55.000 ตัน
5. บจ.พิทักษ์ปาล์มออยล์  CPO  2,720.482  ตัน  CPKO  710.455 ตัน
6. สหกรณ์ไชยภักดี  CPO 118.162 ตัน
สรุป... ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) คงเหลือทั้งสิ้น 4,144.228 ตัน ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา (ม.ค.61)  2,629.654 ตัน คิดเป็นร้อยละ 38.82
ปริมาณน้ำมันเมล็ดใน (CPKO) คงเหลือทั้งสิ้น 1,161.036 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา (ม.ค.61) 363.848 ตัน คิดเป็นร้อยละ 45.64

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์