• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาระบบ e-filing เพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนจดทะเบียนแก่ประชาชน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 27 ก.พ. 2561 อ่าน [88]

...

กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาระบบ e-filing เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นจดทะเบียน ซึ่งครอบคลุมทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ทั้งเครื่องหมายกาค้า เครื่องหมายการค้า

ระหว่างประเทศ สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณณ์ และสิขสิทธิ์ ให้ง่ายต่การใช้งานและรวดเร็ว ซึ่งในการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สิน

ทางปัญญาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้ใช้บริการจะต้องละทะเบียนเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์กลาง โดยเป็นการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับรหัสในการเข้าสู่ระบบ จากนั้นจึงสามรารถยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ทุกประเภท และยื่นได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกลับมา ซึ่แตกต่างจากแบบเดิมที่ต้องสมัครใช้บริการแยกทีละประเภท จึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการดำเนินการและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนผู้ใช้บริการอีกด้วย

นอกจากนี้ผู้ใช้บริการระบบดังกล่าว ยังสามารถเรียกดูข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนเองเป็นเจ้าของ หรือเป็นตัวแทนในการดำเนินการทั้งหมดได้ และสามารถติดตามสถานะของการดำเนินการว่าอยู่ในขั้นตอนใด อีกทั้งยังเลือกชำระค่าธรรมเนียม ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ บัตรเครดิต บัตรเดบิต บริการธนาคาอิเล็กทรอนิกส์ เค้าเตอร์ธนาคาร และเค้าน์เตอร์เซอร์วิส โดยกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดมาตรฐานในการเก็บรักษาเอกสารดิจิทัล และความปลอดภัยของจ้อมูลต่างๆ อย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านลงทะเบียนในระบบยืนยันตัวตน ได้ที่เว็บไซต์ http://portal.ipthailand.go.th ก่อนที่จะมีการเปิดใช้งานจริงอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์