• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดและเสริมสร้างการรับรู้การเป็น“ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดถนนคนเดินกันตัง” ตามโครงการส่งเสริมตลาดกลาง - ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ณ ตลาดประชารัฐต้องชมตลาดถนนคนเดินกันตัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 26 ก.พ. 2561 อ่าน [77]

...

วัน           วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายศิริพัฒ  พัฒกุล) ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมกระตุ้นตลาดและเสริมสร้างการรับรู้การเป็น                     “ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดถนนคนเดินกันตัง” ตามโครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ณ ตลาดประชารัฐต้องชม                        ตลาดถนนคนเดินกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีพาณิชย์จังหวัดตรัง (นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ) ให้การต้อนรับและนำชมตลาด ภายในงานวันนี้มีกิจกรรมส่ง                    เสริมการขาย โดยบูรณาการร่วมกับโครงการธงฟ้าราคา ประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จำหน่ายน้ำมันพืช ไข่ไก่ น้ำตาลทราย ข้าวสาร และเนื้อสุกร                                     ชำแหละให้แก่ประชาชน รวมทั้งมีการแสดงสืบสานวัฒนธรรมของนักเรียน โดยได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากประชาชนจำนวนมาก บรรลุวัตถุประสงค์สร้าง                  การรับรู้และสามารถยกระดับการค้าในชุมชนให้ผู้มีรายได้น้อยมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า ซึ่งตลาดถนนคนเดินกันตัง ได้รับคัดเลือกให้เป็นตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 2                    ของจังหวัดตรัง มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้ามากกว่า  500,000 บาท ต่อวัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์