• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม และพัฒนาตลาดดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดและเชื่อมโยงการค้าของผู้ประกอบการจังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 24 ก.พ. 2561 อ่าน [78]

...

วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม และพัฒนาตลาดดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดและเชื่อมโยงการค้าของผู้ประกอบการจังหวัดตรัง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดดิจิทัล บรรยายโดยอาจารย์บรรณ ภุชงค์เจริญและทีมงาน ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการเพิ่ม    ช่องทางการขายออนไลน์ การสร้างโอกาสในการขาย ได้แก่ BMC Business Model Canvas      การสร้างโมเดลธุรกิจ Facebook Marketing การทำตลาดด้วยเฟสบุ๊ค Content & Video Marketing & Production การสร้างคอนเทนต์ และสื่อวิดีโอเพื่อนำเสนอสินค้าโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 34 คน โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอีกครั้ง ในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเอง รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์