• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม หลาดต้นน้ำลำขนุน ตามโครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 19 ก.พ. 2561 อ่าน [72]

...

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม หลาดต้นน้ำลำขนุน ตามโครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภายใต้แนวคิดใช้การท่องเที่ยวเกื้อหนุนการพัฒนาสินค้าและบริการในชุมชน  เพื่อกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน ให้เป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์พาณิชย์และอัตลักษณ์ชุมชน

“หลาดต้นน้ำลำขนุน” ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2560 จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชนบ้านลำขนุน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เปิดดำเนินการทุกวันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 08.00 – 17.00 น. มีจำนวนร้านค้าประมาณ 75 ร้าน จำหน่ายกล้าพันธุ์ผักพื้นบ้านและต้นไม้ อาหารและขนมพื้นบ้าน และสินค้าชุมชน โดยยังคงใช้ภาชนะอาหารจากวัสดุธรรมชาติ

กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ  ได้ยกระดับ “หลาดต้นน้ำลำขนุน” ให้เป็นตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 3 ของจังหวัดตรัง ซึ่งเอกลักษณ์ของหลาดต้นน้ำลำขนุน คือ เป็นตลาดวิถีชุมชนพื้นบ้านติดลำธารป่าต้นน้ำและเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ เช่น ภูผาหมอก น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกไพรสวรรค์ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน

กระทรวงพาณิชย์คาดว่าหลังจากได้รับการส่งเสริมให้เป็นตลาดประชารัฐต้องชม หลาดต้นน้ำลำขนุน เป็นที่รู้จักมากขึ้น นักท่องเที่ยวได้แวะซื้อหาสินค้าชุมชน ของฝากของที่ระลึก มูลค่าการจำหน่ายสินค้าจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งเป็นไปตาม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์