• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังออกตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 15 ก.พ. 2561 อ่าน [81]

...

วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังออกตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน

      วันตรุษจีนถือเป็นวันมหามงคลที่ชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนต่างพากันประกอบพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษ โดยจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ช่วงเทศกาลตรุษจีนมีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยในการซื้อสินค้าเพื่อนำไปประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษตามประเพณี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจึงได้ออกตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

      จากการตรวจสอบพบว่า ปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจนและไม่พบพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ส่วนสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างซบเซาเนื่องจากประชาชนในจังหวัดตรังส่วนใหญ่ มีรายได้จากภาคเกษตรกรรมซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ยางพาราและปาล์มน้ำมัน มีราคาค่อนข้างต่ำ ทำให้กำลังซื้อในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ลดลงกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่ห้างโมเดิร์นเทรดได้มีการนำสินค้าสำหรับเซ่นไหว้ที่มีลักษณะเป็นชุดสำเร็จทั้งอาหารคาวหวาน ผลไม้ มาจำหน่ายเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคซึ่งสามารถสร้างยอดขายได้อีกระดับหนึ่ง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์