• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

เทศบาลนครตรังเตรียมจัดงานตรุษจีนนครตรัง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา เพื่อสืบสานประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 6 ก.พ. 2561 อ่าน [73]

...

 

 

 

 

 

 

 

นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่าเทศบาลนครตรัง เตรียมจัดงานตรุษจีนนครตรัง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณถนนวิเศษกุล และถนนพระราม 6 (หน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง) เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องราวของประเพณีให้แก่เด็กและเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้วันตรุษจีน ถือเป็นวันมหามงคลที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนต่างพากันประกอบพิธีกราบไหว้บูชาฟ้าดิน บูชาเทพเจ้า เพื่อความเป็นศิริมงคล นำมาซึ่งความสุข ความเจริญในชีวิต หน้าที่การงาน ธุรกิจการค้ามีความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ทั้งแก่ตนเองและครอบครัว

สำหรับในการจัดงานครั้งนี้เน้นเรียบง่ายแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน มีการจัดนิทรรศการประวัติงานตรุษจีน ,การตั้งโต๊ะรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ( ไฉ่ซิ้งเอี้ย)  , ซุ้มเขียนคำอวยพรอักษรจีนด้วยพู่กันจีน ,การจำหน่ายอาหารหลากหลายเมนูอร่อยของจังหวัดตรัง จากชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดตรัง,สินค้าชุมชน และกิจกรรมร่วมสนุกรับอั่งเปาตรุษจีน นอกจากนี้ยังตกแต่งเมืองด้วยไฟสีสันต่างๆเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของงาน.

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์