• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง ตรวจเข้มราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2562

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 30 ก.ย. 2562 อ่าน [111]

...

วันที่ 27 กันยายน 2562 นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง ได้ออกตรวจสอบติดตามสถานกรณ์สินค้าช่วงเทศกาลกิจเจอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการป้องกันผู้ประกอบการไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจำหน่ายวัตถุดิบ และราคาจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปประเภทเจ ซึ่งขณะนี้ในภาพรวมพบว่าราคาวัตถุดิบ ผักสด ผลไม้ และอาหารปรุงสำเร็จเจ ส่วยใหญ่ราคายังครงทรงตัวเมื่อเปรียบเที่ยบกับปีที่ผ่านมา อาทิผักคะน้า กะหล่ำปลี กิโลกรัมละ 30 -35 บาท ผักกวางตุ้ง ผักบุ้งจีน กิโลกรัมละ 30 บาท ถั่วฝักยาว มะนาวเเป้นเบอร์ 1-2 ผลละ 2 - 3 บาท ส้มเขียวหวานโชกุน กิโลกรัมละ 60 -100 บาท และอาหารปรุงสำเร็จรูปเจ ข้าวราดแกง 1 - 2 อย่า ราคา20 - 35 บา/จาน แกงถุงราคา 30 - 40 บาท ในขณะที่ผักบางชนิดได้เเก่ เผือก มันแกว ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาประมาน 5- 10 บาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน่้ำท่วมในพื้นที่ปลูกในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก ทั้งนี้สำนักงานได้กำชับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารต่างๆ ให้คำนึงถึงความสะอาด สด ของวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหาร ทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดตรัง ระหว่าวันที่ 5 - 27 ตุลาคม 2562 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 7 ตุลาคม 2562 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราค้าสินค้าที่สูงเกินสมควร ทั้งนี้หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปี พ.ศ. 2542 มีโทษจำจคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือบริการ หรือจำหน่ายสินค้าไม่ตรงตามราคาที่แสดงไดว้ มีโทษปรับไม่เกิน 10 , 000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้ใดพบเห็นการฉวยโอกาสดังกล่าว สามารถเเจ้งไปที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง โทร 075-223076

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์