• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ผู้ว่าฯ ตรัง ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดตรัง”

ประชาชาติธุรกิจ 20 ก.ย. 2562 อ่าน [136]

...

(19 ก.ย.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ "มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง" ณ โรงแรม ณ ทับเที่ยง บูทิค อ.เมืองตรัง โดยมี พลตำรวจตรี นุกูล ไกรทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน

 

      จังหวัดตรังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี 2561 จำนวน 200 คน คิดเป็น 31.10 คนต่อแสนประชากร ที่สำคัญ 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตและผู้พิการอยู่ในวัย 14-50 ปี ซึ่งเป็นนักศึกษา และผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการดูแลครอบครัว โดยยานพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ จักรยานยนต์ จำนวน 80% การสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เพียงแค่เสียชีวิต แต่ยังทำให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ และความสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกมากมายมหาศาล รัฐบาลได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยนำนโยบาย "ประชารัฐ” เป็นแนวทางในการทำงานเน้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการเอกชนที่มีบุคลากรใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง จึงได้จัดโครงการ "มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดตรัง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดมาตรการองค์กรในสถานประกอบการภาคเอกชน มีการนำระบบการจัดการความปลอดภัยมาเป็นแกนการดำเนินงาน ออกระเบียบให้หน่วยงานส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับขี่หลังดื่มสุรา และไม่ขับรถเร็ว ทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน และเพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานพลังการสร้างมาตรการองค์กรในประเด็นความเสี่ยงหลัก ได้แก่ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว ตลอดจนเพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของบุคลากรในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง จำนวน 10 หน่วยงาน

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์