• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์จังหวัดตรัง ประะชุมพิจารณาคัดเลือกร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นร้านต้นแบบ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 18 ก.ย. 2562 อ่าน [91]

...

วันนี้ (17 กันยายน 2562) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านธงฟ้าต้นแบบ (ระดับจังหวัด) ตามคำสั่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย นางรวีพรรณ  ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง ประธานคณะกรรมการ ว่าตรี ร.อ.ปิยะเกียรติ ลิ้มประยูรวงศ์ คลังจังหวัดตรัง นายธานินทร์ ทองขโชค ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง และ                        นางจีรวรรษ์ ราชฤทธิ์ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง เป็นกรรมการ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกร้านธงฟ้า                 ราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นร้านต้นแบบ โดยคัดเลือกจากร้านที่ตั้งอยู่ในชุมชน ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ                  และประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการได้สะดวก มีมุมส่งเสริมสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน มุมสินค้าราคาพิเศษ (Promotion) และเป็นแหล่งกระจายสินค้าเกษตรที่มีราคาตกต่ำ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระบบ                      ได้ใช้ประโยชน์จากร้านธงฟ้าฯ ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกรายย่อยในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ความทันสมัย พร้อมให้บริการ                   ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/ประชาชนทั่วไปเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน ให้มีการเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้า                 กับผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ (Suplier) ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยจัดทำป้ายไฟที่มีสัญลักษณ์                   ร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ให้ประชาชน ได้มองเห็นได้ชัดเจน ทัดเทียมกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และ                            ร้านสะดวกซื้อทั่วไป 

  ในเบื้องต้นคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกจากผู้สนใจ โดยจะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนพิจารณา                      ให้เป็นร้านค้าธงฟ้าต้นแบบ ซึ่งขณะมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย กระจายในพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอ

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์