• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ผู้ว่าฯ ตรัง มอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560

30 ม.ค. 2561 อ่าน [57]

...

(30 ม.ค.) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 2 ราย ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นในหลักธรรมาภิบาลธุรกิจของไทย ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนการพิจารณา 3 ขั้นตอนคือ 1.ผู้สมัครทำแบบประเมินตนเองจากใบสมัคร 2.คณะที่ปรึกษาคัดเลือกและตรวจประเมินธุรกิจ โดยการสัมภาษณ์และพิจารณาข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน 3.คณะกรรมการตัดสินพิจารณาตัดสินผู้ได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับประเทศ และผลการพิจารณามีธุรกิจได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น จำนวน 95 ราย เป็นธุรกิจดีเด่นระดับประเทศจำนวน 6 ราย และธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 89 ราย ซึ่งจังหวัดตรังมีธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด 2 รายได้แก่ บริษัททิพย์เมธา จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูป และบริษัท ตรัง ยู ซี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิตและจำหน่ายโดโลไมต์เพื่อใช้ในการเกษตร

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์